پارسیان لب

پلارگونیوم

شمعدانی  -  GERANIUM PELARGONIUM HORTOM : نام علمی   GERANIACEAE  - شمعدانی : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه succulents, shrubs,پلارگونیوم : نام های دیگر           شمعدانی: اسم علمی این گیاه Pelargonium ، از خانواده...
error: Content is protected !!