پارسیان لب

پلاکت

پلاسمای غنی از پلاکت (پی‌آرپی) از آنجایی که پلاسمای غنی از پلاکت جزو فرآورده‌های مشتق از خون کامل است و در مباحث قبلی بدان اشاره...
error: Content is protected !!