پارسیان لب

پماد الفا و اگزما و پسیوریازیس

  پماد آلفا حاوی مواد مؤثر استخراج شده از برگ های گیاه حنا است که کاربردهای زیادی دارد.     ترکیبات و مکانیسم اثر آلفا پماد آلفا محصول ترمیم...
error: Content is protected !!