معماری

پیتریازیس ورسیکالر

پیتریازیس روزه

پتریازیس

پیتریازیس روزه در تشخیص افتراقی با “پیتریازیس ورسیکالر” و “تینه‌آ کورپوریس” پیتریازیس روزه بیماری پوستی التهابی حاد خوش‌خیم با علت ناشناخته می‌باشد و دارای بثورات پاپولواسکواموس شایع، خودبخود محدود شونده و معمولاً بدون علامت و از لحاظ بالینی مشخص است.  هرچند علت بیماری مشخص نیست ولی علت ویروسی و یا واکنش افزایش حساسیت را برای آن در نظر گرفته‌اند. در …

ادامه نوشته »