پارسیان لب

پیشگیری از توکسوپلاسموز

توکسوپلاسموز عبارت است از یک عفونت تک یاخته ای که در انسان ها و بسیاری از گونه های پستانداران و پرندگان ایجاد می شود....
error: Content is protected !!