پارسیان لب

چاق ترین نوزاد

وزن نوزاد در هنگام تولد چقدر باید باشد؟احتمال دارد از انچه پس از تولد برای نوزادتان رخ می دهد،شگفت زده شوید. در دوران بارداری،بچه درونتان...
error: Content is protected !!