معماری

چتری

گیاه آپارتمانی اسپاراگوس ستاسیوس

گیاه اسپاراگوس ستاسیوس

اسپاراگوس ستاسیوس  –  SPRENGERI FERN ASPARAGUS SETACEUS : نام علمی   ASPARAGACEAE  – مارچوبگان : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه شویدی , گردی , چتری ,مارچوبه زینتی,Common Asparagus Fern, Lace Fern, Climbing Asparagus, Ferny Asparagus : نام های دیگر             اسپاراگوس ستاسیوس: اسم علمی مارچوبه Asparagus Setaceus واز خانواده Asparagaceae می باشد. این جنس …

ادامه نوشته »