معماری

چسب های ضد بارداری

راههای پیشگیری ازبارداری های ناخواسته (روشهای جلوگیری از بارداری)

بارداری

انواع روشهای جلوگیری از بارداری،قرص ضد بارداری،کاندوم و اسپرم کش،چسب ضد بارداری و کلقه مسی،نابارور سازی دوران بارداری بر حسب هفته محاسبه می شود.اواسط سیکل قاعدگی زمانی است که بیشترین احتمال بارداری وجود دارد. بارداری به دوره زمانی بین بارور شدن تخم تا تولد فرزند اطلاق می گردد. دوره بارداری حدود ۹ ماه یا ۴۰ هفته طول می کشد. دوران …

ادامه نوشته »