پارسیان لب

چه نکاتی را باید قبل و بعد از لیزیک رعایت کنیم؟

خشکی چشم بعد از لیزیک بیشتر ازPRKیا لازک دیده می‌شود، بنابراین بیماران قبل از عمل حتما باید از نظر خشکی چشم بررسی شوند و...
error: Content is protected !!