معماری

چیدمان وسایل

چیدمان وسایل روی شاخ وبرگ درختان

1

مدآنلاین: این نمونه قفسه‌های دیواری که توسط «ماریا یاکوسا» طراح روسی ایجاد شده‌اند، نمایی جذاب به هر اتاق می‌دهند، به‌ویژه وقتی با اشکال هندسی ترکیب شوند. این طرح که Vionul نام دارد، به نظر می‌رسد با الهام از طبیعت و محیط اطراف آن از قبیل شاخه و برگ درختان ساخته شده است. هر یک از این طرح‌ها متناسب با یک …

ادامه نوشته »