مرور برچسب

Delta Check

دلتا چک در خون شناسی Delta Check

مقایسه مقادیر بدست آمده از یک نمونه با نتایج قبلی نمونه همان فرد Delta Check به عنوان روشی جهت کنترل کیفی به کار می رود البته فاصله زمانی بین دو آزمایش نباید بیش از دو تا سه هفته باشد. در صورت استفاده از این روش می بایست به نکاتی نظیر تغییرات فیزیولوژیک طبیعی و روزانه پارامترهای خونی و همچنین موردی نظیر ابتلا فرد به بیماری و یا استفاده از دارو به…
ادامه مطلب ...