خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

دلتا چک در خون شناسی Delta Check

مقایسه مقادیر بدست آمده از یک نمونه با نتایج قبلی نمونه همان فرد Delta Check به عنوان روشی جهت کنترل کیفی به کار می رود البته فاصله زمانی بین دو آزمایش نباید بیش از دو تا سه هفته باشد. در صورت استفاده از این روش می بایست به نکاتی نظیر …

ادامه نوشته »