پارسیان لب

Dipladenia Splendens

ماندویلا  -  MANDEVILLA PLANT MANDEVILLA HYBRIDS : نام علمی   APOCYNACEAE  - Apocynaceae : خانواده برزیل : بومی منطقه Mandevilla,Dipladenia Splendens,Brazilian jasmine,Brazilian roze : نام های دیگر         ماندویلا: این گیاه با نام علمی...
error: Content is protected !!