مرور برچسب

Kaffir Lily

روش نگهداری گل خورشیدی

گل خورشیدی  -  BUSH LILY CLIVIA MINIATA : نام علمی   AMARYLLIDACEAE  - آماريلياسه : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه Kaffir Lily,خورشیدی : نام های دیگر گل خورشیدی: اسم علمی گیاه خورشیدی Clivia miniata ، از خانواده Amaryllidaceae میباشد. این گونه بومی آفریقای جنوبی است برگهای آن خطی یا نوار مانند به رنگ سبز تیره براق و…
ادامه مطلب ...