معماری

Kaffir Lily

روش نگهداری گل خورشیدی

گل خورشیدی  –  BUSH LILY CLIVIA MINIATA : نام علمی   AMARYLLIDACEAE  – آماريلياسه : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه Kaffir Lily,خورشیدی : نام های دیگر       گل خورشیدی: اسم علمی گیاه خورشیدی Clivia miniata ، از خانواده Amaryllidaceae میباشد. این گونه بومی آفریقای جنوبی است   برگهای آن خطی یا نوار مانند به رنگ سبز تیره …

ادامه نوشته »