خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اثر سرب بر مرگ سلولی در ناحیه هیپوکامپ و آسیب به حافظه و یادگیری

  سرب ( Pb ) فلزی سنگین است که در طبیعت وجود دارد. سرب می تواند موجب تغییرات پاتوفیزیولوژیک در اندام های مختلف سیستم عصبی مرکزی شود. به ویژه می تواند رشد هوش و توانایی یادگیری و حافظه کودکان را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه اثرات و مکانیزم سمی سرب …

ادامه نوشته »