مرور برچسب

Never Never Plant

روش نگهداری گیاه آپارتمانی گلشانه

گلشانه  -  NEVER NEVER CTENANTHE OPPENHEIMIANA : نام علمی   MARANTHACAEA  - مارانتاسه : خانواده برزیل : بومی منطقه گلشانه ,سته نانته,ته نانته,هرگز هرگز ,Giant Bamburanta,Never Never Plant : نام های دیگر گلشانه: این گیاه در فارسی به نام های سته نانته ، ته نانته، گلشانه و هرگز هرگز شناخته میشود، نام علمي آن Ctenanthe…
ادامه مطلب ...