مرور برچسب

Occult-blood

ازمایش شیمیایی جهت جستجوی خون مخفی در مدفوع (OB)

ازمایش OB به طور معمول توسط پزشکان از ازمایشگاه درخواست می شود.مشاهده OB در مدفوع کمک شایانی در تشخیص لوله گوارش و کانسر کولون می نماید.Occult-blood اصولا برای انجام ازمایش OB جهت اجتناب از جواب کاذب باید بیمار از ۳ روز قبل رژیم غذایی فاقد گوشت و سبزیجات (از نظر کلروفیل)توصیه می شود.جهت انجام ازمایش OB تست های مختلفی وجود دارد: ۱-تست…
ادامه مطلب ...