مرور برچسب

paper reed

روش نگهداری گیاه نی مردابی در آپارتمان

نی مردابی  -  PAPYRUS CYPERUS PAPYRUS : نام علمی   CYPERACEAE  - جگنیان : خانواده آفریقای شمالی : بومی منطقه papyrus sedge , paper reed,پاپيروس : نام های دیگر نی مردابی: پاپیروس بومی دریاچه ها و رودخانه های شمال آفریقا ، به طور خاص ، کشورهای مصر و سودان است. ولی در حال حاضر در مناطق عاري از يخبندان در سراسر جهان یافت می شود…
ادامه مطلب ...