پارسیان لب

Peperomia

پپرومیا قاشقی  -  DESERT PRIVET PEPEROMIA MAGNOLIAEFOLIA : نام علمی   PIPERACEAE  - فلفلی ها : خانواده آمریکای جنوبی (برزیل) و آفریقای جنوبی و آفریقای مرکزی و به طور...
error: Content is protected !!