معماری

pHمتر

PH آب آکواریوم و نحوه اندازه گیری آن

کاغذ تورنسل

از لغت فرانسوی Hydrogene  گرفته شده ، به معنی قدرت یونی هیدروژن می باشد و بیان کننده ی میزان اسیدی یا بازی ( قلیایی )  بودن آب است . PH  طبیعی آب آشامیدنی حدود 7.0  می باشد و این در حالی است که بیش تر ماهیان آب شیرین در  محدوده ی PH = 5.5 – 7.5  قادر به زندگی می …

ادامه نوشته »