مرور برچسب

Plante aux crevettes

گیاه آپارتمانی مشعلی

مشعلی  -  BELOPERONE GUTTATA BELOPERONE GUTTATA : نام علمی   ACANTHACEAE  - آكانتاسه : خانواده مکزیک : بومی منطقه بلوپرون,گل مشعلی,گل شمعی,گل میگو,Plante aux crevettes,Justicia brandegeeana : نام های دیگر مشعلی: اسم علمی گل میگو Beloperone guttata بوده و از خانوادهAcanthacee می باشد. بلوپرون بومی مکزیک است. ارتفاع این…
ادامه مطلب ...