خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

تست انعقادی pt ptt

انعقاد خون به معنای منعقد و بسته شدن خون بعد از خونریزی بوده و در زبان انگلیسی به آن هموستاز Hemostats گویند. واکنش‌های انعقاد خون در زمان خونریزی در رگ‌های جراحت دیده و یا حتی در رگ‌های دست نخورده رخ می‌دهد. از جمله عواملی که در انعقاد خون نقش دارند …

ادامه نوشته »

نحوه محاسبه INR در آزمایشگاه

  INR بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد در محاسبه INR بیماران می بایستی تا زمانی که سری کیت مصرفی ,کمپانی سازنده و سری ساخت آن و یا روش انجام تست ( دستی -دستگاهی) تغییر نکرده , در مخرج کسر از عدد ثابت محاسبه شده MNPT در آن آزمایشگاه …

ادامه نوشته »