خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

گلبول قرمز

ساختاروعملکرد طبیعی گلبول قرمز گلبول قرمز اکسیژن را به تمام بافتهای بدن میرسانند و در مقابل دی اکسید کربن رابه ریه ها باز می گردانند،گلبولهای قرمز به شکل دیسکهای معقری شکل هستند که این شکل خاص سطح تماس آنها را برای تبادل گاز به حداکثر میرساند،اسکلت سلولی و ساختار غشایی …

ادامه نوشته »