مرور برچسب

RBC

گلبول قرمز

ساختاروعملکرد طبیعی گلبول قرمز گلبول قرمز اکسیژن را به تمام بافتهای بدن میرسانند و در مقابل دی اکسید کربن رابه ریه ها باز می گردانند،گلبولهای قرمز به شکل دیسکهای معقری شکل هستند که این شکل خاص سطح تماس آنها را برای تبادل گاز به حداکثر میرساند،اسکلت سلولی و ساختار غشایی انها هم به گونه ای است که به این سلولها اجازه میدهد برای عبور از عروق بسیار ریز…
ادامه مطلب ...