معماری

The best way to hold the baby

بهترین نحوه بغل گرفتن نوزاد

نوزاد

اگر برای اولین بار است که نوزادی را بغل می گیرید،طبیعی است که کمی استرس داشته باشید اما برای دفعات بعد باید بدانید نوزادتان را چگونه بغل کنید تا هم احساس آرامش و امنیت کند،هم دچار مشکل نشود. دکتر کریستن یومبا متخصص کودکاندر بیمارستان دیاکونس پاریس بهترین شیوه های بغل کردن نوزادان را آموزش می دهد.   خوابیده به پشت …

ادامه نوشته »