مرور برچسب

Tonsil Stones

سنگ لوزه

سنگ لوزه قطعه ای کلسیمی است که در قسمت عقب دهان و در حفره لوزه های کامی تجمع پیدا می کند. سنگهای لوزه معمولا ترکیبی از قطعات غذا، گلبولهای سفید و باکتریهای دهانی می باشند. در افرادی که دچار این مشکل هستند معمولا بوی خاصی از دهان به مشام می رسد. فرد مبتلا معمولا احساس جسم خارجی در محل می کند. این سنگها ممکن است آزاردهنده باشند ولی خطرناک نیستند. این…
ادامه مطلب ...