پارسیان لب

Urovison FISH

سرطان مثانه نهمین سرطان شایع در دنیا و سیزدهمین عامل مرگ ناشی از سرطان است (1). شیوع آن در آمریکا، قسمت‌های جنوبی و شرقی...
error: Content is protected !!