مرور برچسب

Xanthosoma lindenii

گیاه آپارتمانی کالادیوم

کالادیوم کاندیدوم  -  FANCY LEAF CALADIUM CANDIDUM : نام علمی   ARACEAE  - آراسه : خانواده برزیل : بومی منطقه elephant ear,Angel wing,heart of jesus,lance-leaved : نام های دیگر کالادیوم کاندیدوم: کالادیوم ، گیاهی است از خانواده شیپوریان ( آراسه) که بومی برزیل، آمریکای جنوبی و مرکزی میباشد. این گیاه به صورت وحشی در جنگل ها و سواحل…
ادامه مطلب ...