مرور برچسب

xhybtidus

گیاه آپارتمانی سینرر

سینرر  -  CINERARIA PERICALLIS HYBRID : نام علمی   COMPOSITAE  - کلاپرکها : خانواده جزایر قناری : بومی منطقه senetti pericallis,xhybtidus,senecio : نام های دیگر سینرر: این گل برای پرورش در گلدان و بصورت گل آپارتمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس اندازه گل 3 نمونه سینره وجود دارد :…
ادامه مطلب ...