پارسیان لب

Yucca elephantipes tree

یوکا  -  SPINELESS YUCCA YUCCA GUATEMALENSIS : نام علمی   AGAVACEAE  - خنجریان : خانواده مکزیک، بلیز، کاستاریکا، گواتمالا و هندوراس : بومی منطقه soft-tip yucca,blue-stem yucca, giant yucca,itabo : نام...
error: Content is protected !!