مرور برچسب

Zn

ویتامین‌ها و اختلالات ناشی از کمبود و یا افزایش آنها

مواد غذایی موردنیاز بدن به 2 دسته‌ی درشت‌مغذی‌ها (Macronutrients) و ریزمغذی‌ها (Micronutrients) تقسیم‌بندی می‌شوند. درشت‌مغذی‌ها مانند کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و ... به مقادیر زیاد در جیره غذایی لازم هستند. ریزمغذی‌ها به مقادیر کم (در حد میلی‌گرم و یا میکروگرم) در جیره غذایی لازم هستند و خود به دو دسته ویتامین‌ها و مواد معدنی تقسیم…
ادامه مطلب ...