خاربز (خواص و فواید)

گیاه خاربز.نام‌هاي ديگر آن: حاج، جواسا، علف ترنجبين و اشترخار مي‌باشد.

1. طبع آن خيلي گرم و خيلي خشك است.
2. ترنجبين از اين گياه بدست مي‌آيد و اين گياه خواص ترنجبين را دارد.
3. جهت رفع سردرد مزمن 3 قطره از آب خالص اين گياه را ناشتا در بيني بچكانند ويكساعت بعد داخل ‌بيني را با روغن‌بنفشه چرب‌نمايند.
4. جهت دفع سنگ كليه و مثانه از عرق اين گياه به مدت 3 روز، روزي 3 استكان بنوشند.
5. جهت تسكين دردهاي رماتيسمي روغن برگ‌هاي اين گياه را بمالند.
6. جهت درمان بواسير از گل‌هاي اين گياه استفاده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده