داروهای گیاهی برای بیماریهاي التهابی روماتيسمی

بيماريهاي‌ التهابي‌ و روماتيسمال‌ از جمله‌ RA جزء مشكلات‌ عمده‌ و مراجعات‌ شايع‌ بخشهاي‌ روماتولوژي‌ است‌. RA در 1% جامعه‌ ديده ‌مي‌شود كه‌ در مقياس‌ وسيع‌ بسيار زياد خواهد بود.
RA بيماري‌سيستميك‌، دراز مدت‌ و ناتوان‌كننده‌ است‌ و در صورت‌ سهل‌انگاري‌ در درمان‌ و يا درمان‌ ناقص‌ تا 50% اين‌ بيماران‌ دچار ناتواني‌هاي‌ جسمي‌ و فلج ‌حركتي‌ مي‌شوند كه‌ به‌ عبارت‌ ديگر معادل‌ 5/0% كل‌ افراد جامعه‌ خواهد بود.

علاوه‌ بر درمانهاي‌ عمده‌ و كورتيكو استروئيدتراپي‌ لازم‌ براي‌ اين‌ بيماران‌، كاهش‌ علائم‌ و دردهاي‌ مفصلي‌ و تخفيف‌ علائم‌ التهابي‌ كمك‌ زيادي‌ به ‌بيمار خواهد كرد بويژه‌ اگر اين‌ علائم‌ با داروهاي‌ گياهي‌ بهبود يابند كه‌ عوارض‌ بسيار كمتري‌ نسبت‌ به‌ NSAID ها و ساير مسكن‌ها و ضددردهاي‌ سنتتيك‌ دارند. اين‌ داروها شامل‌:

1- لوسيون‌ C.M (C.M Lotion): ضددردهاي‌ موضعي‌، درمان‌ درد و التهاب‌هاي‌ ناشي‌ از RA، استئوآرتريت‌، گرفتگي‌ عضلاني‌ و كشيدگي‌ و التهاب‌ تاندونها

2- ماسومنت‌ (Masument): ضدالتهاب‌، كاهش‌ دردهاي‌ موضعي‌، كاهش ‌ادم‌، كاهش‌ فشار عضلاني‌ و اسپاسم‌

3- اكبر 2 (Akbar 2): ضددردهاي‌ RA، بيماريهاي‌ روماتيسمال‌ مزمن ‌مثل‌ استئوآرتريت‌، دردهاي‌ مفصلي‌ ناشي‌ از نقرس‌، برطرف ‌كننده‌ دردهاي‌ عضلاني‌ و ضداسپاسم‌

4- جن‌جي‌تون‌ (Gengiton): كاهش‌ دردهاي‌ روماتيسمي‌، پيشگيري‌ از تهوع‌ ناشي‌ از مسافرت‌

5- زينتوما (Zintoma): كاهش‌ دردهاي‌ روماتيسمي‌، پيشگيري‌ از تهوع ‌ناشي‌ از مسافرت‌

6- قطره‌ افشرة‌ گشنيز (Drop Coriander Extract): رفع‌ دردهاي‌ روماتيسمي‌

7- اكي‌هرب‌ (Echiherb): تقويت‌ دستگاه‌ ايمني‌، تقويت ‌كننده‌ دفاع‌ بدن ‌در مقابل‌ عفونتهاي‌ باكتريال‌ و ويرال‌، كاهش‌ خستگي‌ مفرط‌ در ورزشهاي‌ سنگين‌، درمان‌ زخمهاي‌ سطحي‌ با سطح‌ كوچك‌