گیاهان دارویی و درمان های سنتی برای مشکلات ادراری

آلبومينوري- ادرارآور – انسداد مجاري ادرار – حبس البول

1. روزي سه بار، هر بار 3 قاشق غذاخوري آب اسفناج ميل شود و يا اسفناج را با روغن بادام مخلوط نموده ميل شود.

2. دمكرده بابونه ادرارآور است 2 گرم در 150 سي‌سي آب‌جوش 10 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان ميل شود.

3. بادمجان ادرارآور است.

4. شربت پياز آلبومين ادرار را برطرف مي‌كند.

5. كساني كه شاش بند هستند پياز خام را له كرده به صورت مرهم زير شكم بگذارند و روزي 3 قاشق از شربت پياز همراه آب بنوشند.

6. پياز براي كساني كه بيماري آلبومينوري دارند مفيد است و سعي كنند شب‌ها غذاي سبك بخورند مخصوصاً ميوه.

7. ترخون خشك 10 گرم را در 300 سي‌سي آب دم‌كرده ميل شود باعث ازدياد ادرار مي‌گردد.

8. افردي كه حبس‌البول شده اند چند عدد تره‌فرنگي را با يك قاشق چايخوري روغن زيتون و آب پخته زير شكم به صورت ضماد بگذارند.

9. براي درمان شاش بند 40 گرم ريشه جعفري را در يك ليتر آب جوشانده 10 دقيقه دم‌كرده هر 3 ساعت يك ليوان بنوشند.

10. از سوپ خيار استفاده شود.

11. جهت حبس‌البول سوسن را در سركه پخته به صورت ضماد روي مثانه بگذاريد هشت روز اين عمل را تكرار كنيد.

12. شاه تره ادرارآور است 8 گرم در250 سي‌سي آب‌جوش20 دقيقه دم‌كرده به 3 نوبت ميل شود.

13. صبح ناشتا شلغم پخته بعنوان صبحانه ميل شود.

* تذكر: شلغم را داغ نخوريد چون باعث سوزاك مي‌شود.

14. تخم شويد 4 گرم را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده ميل شود ادرارآور مي‌باشد.

15. دمكرده بذر غازياقي ضدعفوني كننده و ادرارآور مي‌باشد.

16. كاهو مدر مي‌باشد.

17. تخم كدو مدر است صبح ابتدا يك ليوان آب‌جوش نوشيده سپس حدود 30 گرم تخم كدو ميل كنيد.

18. از آب كنگر بعد از هر غذا يك قاشق چايخوري ميل شود.

19. براي سوزش و سختي ادرار 4 قاشق آب گشنيز همراه يك ليوان عرق خارشتري (خارخسك) بنوشند.

20. مقداري لوبياسبز را در آب جوشانده صبح ناشتا يك ليوان بنوشيد ادرارآور مي‌باشد.

بي‌اختياري ادرار – قطره‌قطره ادرارآمدن

1. تخم اسفناج5/6 گرم را در 500 سي‌سي آب جوشانده در 3 نوبت ميل كنيد.

2. بابونه 3 گرم را در150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان ميل شود.

3. كساني كه قطره‌قطره ادرار مي‌كنند سير را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

4. تخم شنبليله 4 گرم را در يك ليوان آب‌جوش دم‌كرده عصر بنوشند. (بي‌اختياري ادرار)

5. كساني كه قطره‌قطره ادرار دارند فقط 3 روز، روزي 7 گرم تخم كاهو را در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده در 3 نوبت ميل شود.

6. براي رفع سختي ادرار و قطره‌قطره ادراركردن 3 گرم مرزه را در 100 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده همراه آب كرفس ميل شود.

7. براي بي‌اختياري ادرار تخم هويج، تخم شويد، تخم شنبليله، باديان، زنيان، زيره سبز به مقدار مساوي مخلوط كرده آسياب نموده روزي 10 گرم در 250 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بعد از هر غذا يك استكان بنوشند.

خارش دستگاه تناسلي – سوزش ادرار

1. براي درمان چركين شدن ادرار پوست سبز باقلا كه تازه است در آب پخته و روزي 20 گرم از اين جوشانده ميل شود و يا اين كه پوست باقلا را خشك نموده هر صبح ناشتا يك يا دو گرم همراه كاكل ذرت دم‌كرده ميل شود و يا 30 گرم گل باقلا را در 500 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده در روز به تدريج به مدت 3 روز ميل شود.

2. باميه را آب‌پز نموده قبل از غذا همراه با آب آن ميل شود.

3. براي درمان سفليس 30 گرم ريشه باميه را در يك ليتر آب جوشانده هر 6 ساعت يك ليوان ميل شود.

4. براي رفع خارش دستگاه تناسلي 30 گرم پونه را در يك ليتر آب جوشانده سپس شستشو دهيد.

5. تخم خرفه 7 گرم را در يك ليوان آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده به مدت يك هفته ميل شود.

6. براي درمان خارش رحم خانم‌ها از خرفه به صورت خوردن و جوشانده آن به صورت شستشو استفاده شود.

7. براي درمان سوزاك تخم خيارچمبر را سائيده روزي 3 قاشق مرباخوري همراه آب ميل شود.

8. تخم ريحان 40 گرم را در يك ليتر آب 20 دقيقه دم‌كرده هر 4 ساعت يك ليوان ميل شود.

9. براي تسكين درد رحم يك قاشق مرباخوري از پودر ريشه ريواس ميل شود.

10. براي ترشحات چركي ادرار 6 گرم سوسن را در 250 سي‌سي آب دم‌كرده هر شش ساعت يك استكان به مدت 7 روز ميل شود.

11. براي تسكين درد رحم از سوسن بعنوان سبزي و دم‌كرده استفاده كنيد.

12. اگر چنان‌چه جنين مرده در رحم باشد 15 گرم سوسن را در 500 سي‌سي آب جوشانده هر 4 ساعت 125 گرم بنوشند.

13. براي درمان سوزش ادرار 20 گرم ريشه باريك شلغم (دم باريك) را تميز شسته خشك نموده پودر كرده با 100 گرم عسل مخلوط شود روزي 2 قاشق مرباخوري ميل شود.

14. براي زخم آلت 50 گرم شويد را در يك ليتر آب جوشانده زخم آلت را بشوئيد.

15. علف‌چشمه 4 گرم را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان ميل شود (جهت سوزش ادرار).

16. براي درمان چرك رحم و تخمدان و تورم آن‌ها 50 گرم برگ شويد يا تخم شويد را در 6 ليتر آب جوشانده صاف كنيد هنگامي كه گرمايش قابل تحمل شد در آن بنشينيد تا سرد شود روزي يك بار اين كار را انجام دهيد تا بهبودي حاصل شود.

17. خانم‌هايي كه رحم آن‌ها بو مي‌دهد و يا در اثر خوردن قرص هاي ضدبارداري بو مي‌دهد از سبزي بولاغ‌اوتي استفاده كنند.

18. براي درمان خون در ادرار به مدت 7 روز 10 صبح و 5 عصر يك استكان عرق كاسني ميل شود.

19. خوردن كاهو براي رفع سوزش ادرار بسيار مفيد است.

20. جهت درمان خارش دهانه رحم و جلوگيري از ترشحات بي‌رنگ بعد از پاك شدن به مدت 20 روز از كاهو استفاده شود.

21. اگر به جاي مني خون بيايد به مدت 7 روز، روزي دو استكان آب كدوسبز بنوشند و بيضه‌ها را با روغن بادام‌شيرين چند بار در روز چرب نمائيد.

22. براي ضدعفوني مجاري ادرار 10 گرم تخم كرفس را در 300 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان ميل شود.

23. براي تشنج هاي دردناك رحم 5 گرم مرزنجوش را با يك ليوان آب‌جوش در يك فلاكس20 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

24. براي دردهاي رحم 6 گرم مرزه را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده روزي سه فنجان بنوشند.

25. از نخودسبز پخته همراه با آب آن استفاده شود.

26. خونريزي غير طبيعي رحم نعناع 4 گرم را با 300 سي‌سي آب‌جوش در يك فلاكس ريخته بعد از نيم ساعت هر 3 ساعت يك استكان به مدت 3 روز بنوشند.

27. براي درمان خون در ادرار يونجه 6 گرم را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي سه فنجان ميل شود و يا 10 صبح و 5 عصر از عرق يونجه استفاده شود.

 

منبع:unknown