درمان ورم ملتحمه با یوگا

درمان ورم ملتحمه با یوگا.برای کمک به درمان ورم ملتحمه از آسانا های زیر استفاده می شود:
– بوجانگ آسانا Bhujangasana یا وضعیت مار کبرا cobra pose
1- روی شکم قرار بگیرید، بدن راصاف وکشیده کنید،انگشتان پاهارا عقب بکشید.
2- پیشانی روی زمین، کف دست ها رابه موازات قفسه سینه کناربدن قراردهید.
3- شانه هاراازگوش دورکنید وآرنج هارابه طرف عقب بکشید.
4-یک دم گرفته، پیشانی، شانه هاوقفسه سینه را اززمین دورکنید وبه عقب بکشید، جلوی تنه را تا محدودۀ ناف و درمرحله پیشرفته تا زیرناف اززمین بالا بیاورید.
5- دراین وضعیت با حفظ انقباض عضلات باسن بین 15 الی30 ثانیه بانفس های آرام مکث کنید و با تمرین مستمراین زمان رابه 1 دقیقه افزایش دهید.
6- برای برگشت ازحالت، ابتدا دم بگیرید وسپس با بازدم مرحله به مرحله به روی زمین برگردید و بدن رارها کنید.

فوائد
1- این حرکت به کاهش استرس، خستگی،افسردگی کمک می کند واعتماد به نفس وقدرت اراده رابالا می برد.
2- برای اندام های درون لگن وشکم مفید است وترشح غدد فوق کلیوی را افزایش می دهد.
3- تحریک کننده اشتها بوده ویبوست راکاهش می دهد.
4- عضلات پشت وکمر راتقویت می کند وخون رسانی رادرمهره هاواعصاب بین مهرها افزایش می دهد وانعطاف پذیری ستون مهره ها رابالا می برد.
5- ترشح غدد تیروئیدراتنظیم می کند.

موارد منع و احتیاط
مبتلایان به سردرد، صدمات ناحیه پشت(مشکلات مربوط به دیسک مهره ای) ومشکلات گوارشی، فتق یا بیماریهای روده ای وپرکاری تیروئید، این حرکت رابا مشورت پزشک وزیر نظر مربی خبره می توانندانجام دهند.

– شالاب آسانا shalabhasana یا وضعیت ملخ locust pose

1- روی شکم قرار بگیرید، چانه را روی زمین بگذارید و دست ها را کنار بدن و پاها را کنار هم کشیده و صاف کنید
2- کف دست ها را زیر بدن و روی ران ها قرار دهید، انگشتان هر دو پا را به عقب بکشید و به زانوها قدرت دهید.
3- دم بگیرید و هر دو پا را صاف و کشیده تا بالای ران ها از زمین بالا بیاورید.
4- در این حالت، با نفس های جاری و روان به مدت 20 الی 30 ثانیه مکث کنید.
5- برای برگشت، ابتدا دم بگیرید و بابازدم پاها و بدن را به آرامی روی زمین رها کنید.

فوائد
1- این وضعیت، ارگان های درون شکم و لگن را تحریک می کند و یبوست. نفخ و سوء هاضمه را بهبود می بخشد.
2- ستون مهره ها ، عضلات باسن و عضلات پاها را تقویت می کند و خستگی را از بین می برد.

موارد منع و احتیاط
مبتلایان به فشار خون بالا ، بیماری های قلبی عروقی، آسیب های جدی کمر ، مشکلات دستگاه گوارش ، فتق و در دوران قاعدگی و بارداری ، این حرکت را با مشورت پزشک و زیر نظر مربی خبره انجام بدهند.

– پاسچی موتان آسانا paschimottanasana یا وضعیت کشش کامل پشت back stretching pose
1- روی زمین نشسته، پاها را صاف و به طرف جلو بکشید و کف پاها را به زمین عمود کنید.
2- ستون فقرات را به سمت بالا کشیده و طول بالا تنه را افزایش دهید.
3- یک دم گرفته دستها را بالا بکشید وبا بازدم از مفصل ران به جلو و سمت پاها خم شوید.
4- پس از خمش به میزان مناسب، دستها را به قسمتی از پاها وصل کرده و در انتها آرنج ها را از طرفین خم کنید.
5- توجه کنید زانوها صاف، پشت کشیده، عضلات صورت رها و تنفس ها جاری و روان باشد.
6- درصورت انعطاف عضلات پشت پاها از مفصل ران بیشتر به طرف پاها خم شوید و پیشانی را مقابل ساق پاها قرار دهید.
7- مدت زمان ماندن در این حالت، از 20 الی 30 ثانیه شروع و با تمرین مداوم می توانید این زمان را به 1 الی 3 دقیقه افزایش دهید.
8- برای برگشت از حرکت، ابتدا دم گرفته و سر را بالا بیاورید و آرنج ها را صاف کرده و پشت را به حالت اول برگردانید و با بازدم بدن را رها کنید.

فوائد
1- باعث کشش و تقویت عضلات و تاندون های پشت پاها، ستون فقرات و شانه ها می گردد.
2- به کاهش استرس، فشارهای عصبی، اضطراب، خستگی و سر درد کمک کرده و ذهن را آرام می کند.
3- اندام های درون شکم و پهلوها را تحریک و تقویت می سازد و هضم و جذب غذا را بهبود می بخشد.
4- منجر به افزایش گردش خون در اطراف ستون فقرات و منطقه لگنی می شود.
5- علائم یائسگی و ناراحتی های دوران قاعدگی را کاهش می دهد.
6- برای بیماران مبتلا به قند مفید است.

موارد منع و احتیاط
مبتلایا ن به آسیب دیدگی های کمری، سیاتیک شدید، مشکلات حاد قلبی، و زخم های شکمی (زخم معده، اثنی عشر و روده)، حرکت را با مشورت پزشک و زیر نظر مربی خبره می توانند انجام دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده