پیشگیری از فراموشی با یوگا

یکی از راههای مقابله با فراموشی استفاده از آسانا های یوگا است مهم ترین تمرین یوگا در فراموشی شاوا سانا یا (corpse pose) جسم بی جان (وضعیت جسد) نام دارد . نحوه انجام این آسانا به قرار زیر است:

1- روی زمین به پشت دراز کشیده، به پاها حدود عرض لگن فاصله بدهید، دست ها را کنار لگن و کف دست ها را به سمت سقف بر گردانید و پلکها را روی هم و چشم ها را پشت پلکها شل و آزاد کنید.

2- لحظاتی به تنفس ها توجه کنید تا التهابات درون آرام شود.

3- با مرور بدن از پنجه پاها تا کف و روی پاها، مچ ها، ساق پاها، زانوها، ران ها تا کشاله ران ها، انقباضات درونی پاها را روی زمین رها کنید.

4- توجه کنید به بالاتنه، با مرور کردن لگن و باسن، شکم، قفسه سینه تا شانه ها، ناحیه روی تنه را از انقباض رها کنید.

5- در ادامه توجه خود را به طرف دست ها معطوف سازید و با مرور کردن پنجه های دست، پشت و کف دست ها، مچ ها، ساعدها، آرنج ها تا بازوها را کاملاً رهای رها سازید.

6- توجه کنید به پشت بالاتنه، پشت شانه ها، برجستگی کتف ها، عضلات دو طرف ستون مهره ها، تک تک مهره ها، فاصله بین مهره ها تا مهره های گردن و انقباضات اطراف گردن را روی زمین شل و آزاد کنید.

7- آگاهی را به طرف سر و صورت آورده، آرواره پائین، فاصله بین دندان ها، ریشه زبان، لب ها، گونه ها، اطراف چشم ها، فاصله بین دو ابرو، پیشانی و شقیقه ها را رها کرده و در نهایت سر را از هر گونه گرفتگی و فشار رها کنید.

8- لحظاتی را در این سکون قرار بگیرید و رهایی و آرامش را از سر تا پا احساس کرده و نفس های خود را زیر نظر بگیرید.

9- کم کم برای بازگشت، توجه خود را به طرف پنجه های پا و دست ها برده به آرامی آنها را حرکت دهید همچنین سرو گردن را به راست و چپ بگردانید. به بدن یک کشش ملایم داده و به پهلو بچرخید و بعد از چند تنفس با کمک دستها به طرز صحیح بنشینید.

10- مدت زمان ماندن در این تمرین را می توان از 5 دقیقه شروع و با تمرین منظم به 15 الی 20 دقیقه در نهایت افزایش داد.

فوائد
در “شاواسانا” با رهایی بدن از انقباضات و ایجاد استراحت عمیق در جسم و ذهن، تنفس ها عمیق گشته و ضربان قلب کاهش می یابد و هورمون های شادی زا و آرامش بخش ترشح می گردند و فشار خون پائین آمده و متابولیسم بدن کاهش پیدا می کند.

این تمرین همچنین به رفع اضطراب، بی قراری، خستگی مفرط و بی خوابی کمک کرده و سیستم ایمنی را تقویت می کند.