کلم بدبو (فواید و خواص درمانی)

کلم بد بودارای برگهایی بزرگ به طول 40 تا 55 و عرض 30 تا 40 سانتی متر است. این گیاه در اوایل بهار گل می دهد و گل روی لجن محیط دیده می شود. ساقه گیاه زیر سطح خاک مدفون است و برگ ها بعداً ظاهر می شوند.
گل ها روی یک اسپادیکس که درون اسپات قرار دارند به طول 5 تا 10 سانتی متر و بلندی 10 تا 15 سانتی متر و به رنگ ارغوانی خال دار تولید می شوند. ریزوم گیاه غالباً 30 سانتی متر ضخامت دارد.

محل رویش
کلم بد بو گیاهی است با رشد کند و بویی متعفن که زمین های مرطوب را ترجیح می دهد. به طور طبیعی در شرق آمریکا شمالی از نوا اسکاتیا تا غرب کبک جنوبی تا مینه زوتا و جنوب یا شمال کارولینا و تنسی و نیز در شمال شرق آسیا در سیبری شرقی، شمال شرق چین ، کره و ژاپن می روید. کلم بد بو در تنسی به عنوان گیاهی در معرض خطر انقراض از گیاهان حفاظت شده است.

موارد مصرف
از ریزوم گیاه به صورت پودر یا جوشانده به عنوان ضد تشنج استفاده می شود.