معماری

درمان سنتی تلخی دهان

درمان سنتی تلخی دهان

برخی در دهان خود احساس #تلخی می‌کنند، مخصوصاً صبح‌ها. و عامل آن باید سودا و صفرا باشد.
1⃣درمان اول سعد کوفی است، امام صادق (ع) می‌فرمایند:«در اشنان (شوینده‌های) خود سعد قرار دهید، زیرا دهان را خوش‌طعم می‌کند و عمل همبستری را زیاد می‌کند.»
و در نقل دیگری از این روایت آمده: «در دندان‌های خود سعد قرار دهید، زیرا دهان را خوش‌طعم می‌کند و عمل همبستری را زیاد می‌کند.»
به نظر می‌آید نقل دوم صحیح‌تر باشد. و مراد این است که سعد را روی دندان قرار دهند و با آن مسواک بزنند و بشویند.

2⃣درمان دوم پیاز است، امام صادق (ع) می‌فرمایند: «پیاز دهان را خوش‌طعم می‌کند.»

3⃣درمان سوم خلال کردن است، از امام صادق (ع) نقل شده: «پیامبر (ص) خلال می‌کردند و خلال کردن دهان را خوش‌طعم می‌کند.»

4⃣درمان چهارم سرمه است، در روایت آمده: «سرمه دهان را گوارا و شیرین می‌کند.»
در روایتی دیگر آمده: «زمانی که سرمه می‌کشید بلغم برطرف می‌شود و دهان خوش‌طعم می‌شود.»
???روایت اخیر دال بر این است که علت تلخی دهان بلغم است.

5⃣درمان پنجم مسواک زدن با چوب زیتون است، پیامبر (ص) می‌فرمایند:بهترین مسواک چوب زیتون است، از درخت مبارک، دهان را خوش‌طعم می‌کند، جرم دندان را از بین می‌برد.
برای مسواک زدن با چوب زیتون ابتدا باید سر آن‌را در آب بگذارید سپس آن را ریش‌ریش کنید و مسواک بزنید.

6⃣درمان ششم آب آسمان است، پیامبر (ص) می‌فرمایند:
«همانا خدا از کسی که این آب را بنوشد هر بیماری و درد که در جسم دارد را دفع می‌کند، و دهان را خوش‌طعم می‌کند، و بلغم را برطرف می‌کند.»

7⃣درمان هفتم آب ولرم است، در روایت آمده: «پیامبر (ص) با حلوا (شیرینی) افطار می‌کردند، و اگر حلوا نبود با قند یا خرما، و اگر هیچکدام نبود با آب ولرم افطار می‌کردند، و می‌فرمودند کبد را پاکسازی می‌کند و معده را، و بدن و دهان را خوش‌بو می‌کند، و دندان‌ها را تقویت می‌کند.

پاسخ دهید