معماری

چای جاوه

چای

 

* نام‌های دیگر آن: چای آلمانی و چای نمسه می‌باشد.

۱٫ دم کرده این چای مدر است.
۲٫ جهت نزله مثانه از دمکرده این چای استفاده می‌شود.
۳٫ جهت بیماری‌های کلیه و سنگ کلیه از دمکرده این چای استفاده می‌شود.
۴٫ جهت سنگ کیسه صفرا از دمکرده این چای می‌توان استفاده کرد.
۵٫ برای دفع سنگ مثانه و بازکردن مجاری ادرار از دمکرده این چای استفاده شود.
۶٫ کسانی که تصلب شرائین دارند از دمکرده این چای بنوشند.
۷٫ نوشیدن این چای از ضخیم‌ شدن و سفت‌ شدن شریان‌ها جلوگیری می‌کند.

پاسخ دهید