داروی گیاهی آنتي‌ ديابتيك (روش مصرف،فواید)

آنتي‌ديابتيك ‌ Anti-Diabetic
شكل‌ دارويي‌: پودر در بسته‌هاي‌ gr100
حاوي‌:
1- برگ‌ توت‌ سياه ‌ 20%Morus nigra
2- دانه‌ شنبليله‌ 60%Trigonella foenum –graecum
3- برگ‌ زيتون‌ 10%Olea europea
4- ريشه‌ شيرين ‌بيان‌ 5%Glycyrrhiza glabra
5- پونه‌ 5%Mentha pulegium

كه‌ حاوي‌ مواد موثره‌ تري‌گونلين‌، كومارين‌، نيكوتينيك‌ اسيد، د-اكسي ‌نوجري‌ مايسين‌ و اولئوروپئين‌ است.
انديكاسيون‌ها: ديابتي‌ها

مكانيسم‌ اثر: د-اكسي‌ نوجري‌ مايسين‌ موجود در برگ‌ توت‌سياه‌ وارد واكنشهاي‌ آنزيمي‌ شده‌ و بجاي‌ قند مورد مصرف‌ آنزيمها قرار گرفته‌ و آنها را غيرفعال‌ مي‌كند و با ايجاد وقفه‌ در عمل‌ آنزيم‌ گليكوزيداز مي‌تواند از شكسته‌ شدن‌ زنجيره‌ قندها جلوگيري‌ نمايند. اثرات ‌پايين‌آورنده‌ قند خون‌ شنبليله‌ به‌ علت‌ نيكوتينيك‌ اسيد، كومارين‌ و تريگونلين‌ موجود در آن‌ مي‌باشد.

راه‌ مصرف‌ و دوز دارو

روزي‌ 2 بار هر بار 2 قاشق‌ غذاخوري‌ از فرآورده‌ با يك ‌ليوان‌ آب‌ جوش‌ دم‌ كرده‌ و پس‌ از صاف‌ كردن‌ ميل‌ شود.

موارد احتياط
1- مصرف‌ همزمان‌ با ساير كاهنده‌هاي‌ قند و چربي‌ خون‌ داراي‌ ضد انعقاد، داروهاي‌ هورموني‌ و وقفه ‌دهنده‌هاي‌ مونوآمينواكسيداز (AMOI)

2- بارداري‌ و شيردهي‌
نكات‌ قابل‌ توجه‌: شنبليله‌ موجود در آنتي‌ديابتيك‌ (به‌ علت‌ داشتن ‌فيبرهاي‌ موسيلاژي‌) ممكن‌ است‌ مانع‌ جذب‌ ساير داروها گردد.