داروهای گیاهی برای یائسگی

داروی گرگرفتگی یائسگی,قرص گیاهی یائسگی,قرص گرگرفتگی یائسگی,داروی گیاهی برای جلوگیری از یائسگی زودرس,درمان گرگرفتگی یائسگی در طب سنتی,درمان دارویی یائسگی,داروهای گیاهی ضد یائسگی,درمان قطعی گرگرفتگی
در بازار، داروهای گیاهی بسیاری وجود دارد که گفته می شود برای تسکین نشانه های یائسگی مؤثراند. اگرچه این فرآورده ها به شکل دارو عرضه می شوند ولی قوانین رایج درمورد داروها برای این فرآورده ها اعمال نمی شود، ضمن آنکه پژوهش های اندکی برای اثبات ادعای مربوط به تاثیر این داروها، در سطح جهان انجام شده است.

افزون بر این، بسیاری از این داروهای گیاهی به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند و تحت پوشش بیمه هم نیستند و با گذشت زمان، هزینه ای که توسط بیمار پرداخت می شود زیاد است. اما اگر از این داروها استفاده می شود باید پزشک مطلع باشد زیرا بعضی از فرآورده های گیاهی ممکن است با داروهای شیمیایی تاثیر متقابل داشته باشند.

اما، به نظر می رسد بعضی از این فرآورده های گیاهی در بعضی خانم ها مؤثر باشند. به علت مقدار بالای غلظت استروژن های گیاهی، از سویا و فرآورده های سویا در تسکین نشانه های یائسگی استفاده شده است. استروژن های گیاهی یا فیتواستروژن ها ترکیباتی هستند که از گیاهان به دست می آیند و دارای فعالیت های استروژنی هستند و بنابر این ممکن است دارای همان آثار استفاده از درمان جانشینی با هورمون باشند ولی باید گفت که ایمنی حاصل از مصرف دراز مدت این فرآورده ها به قدرکافی مورد بررسی قرار نگرفته است. درمورد ایمنی و تاثیر بسیاری از داروهای گیاهی رایج با ادعای کمک به یائسگی از جمله جین سنگ، کوهوش سیاه، دانگ کوای و گل مغربی نتایج پژوهش ها، محدود و گاهی متناقض بوده است. اخیراً کالج مامایی آمریکا رهنمود زیر را درمورد عامیانه ترین داروهای جانشین برای یائسگی انتشار داد:

• سویا و ایزوفلاون ها (استروژن های گیاهی موجود در لوبیا و به ویژه لوبیا سویا)
مصرف زیاد ایزوفلاون (حدود 50 گرم پروتئین سویا در روز) ممکن است در کوتاه مدت (2 سال یا کمتر) برای تسکین گـُر گرفتگی و عرق شبانه سودمند باشد. مصرف دراز مدت این مواد، ممکن است بر کلسترل و استخوان دارای آثار نافع باشد. در عین حال که مصرف مقدار موجود در غذا، مطمئن است ولی مقدار مصرف بیش از حد سویا و مکمل های ایزوفلاونی ممکن است با استروژن دارای تاثیر متقابل بوده و برای خانم هایی که سابقه سرطان پستان وابسته به استروژن داشته اند و احتمالاً برای خانم های دیگر، مضر باشد.

• علف چای
استفاده از هوفاریقون یا علف چای در کوتاه مدت (2 سال یا کمتر) برای درمان افسردگی خفیف تا متوسط در خانم ها سودمند است (وقتی که مقدار کمتر از 2/1 میلی گرم در روز تجویز شود). نتایج یک بررسی تازه حاکی از آن بوده است که این گیاه در درمان افسردگی شدید مؤثر نبوده است. همچنین ممکن است استفاده از این گیاه سبب افزایش حساسیت پوست نسبت به آفتاب شده و در تجویز همراه با داروهای ضد افسردگی سبب اختلال شود.