آبتاليپوپروتئينمي(Abeta lipoproteinemia)

آبتاليپوپروتئينمي بوسيله فقدان بتاليپوپروتئين در خون مشخص مي شود.به طور طبيعي بتاليپوپروتئين،تركيب اصلي غشاء گلبول قرمز است.در اسمير خون محيطي تعداد زيادي اكانتوسيت وجود دارد.تعداد رتيكلوسيت ها طبيعي يا افزايش يافته است و در صورت وجود انمي،انمي خفيف است.
طول عمر گلبول هاي قرمز ممكن است كوتاه شده باشد و يا اصلا تغييري نكند،درمان سودمندي در اين بيماري وجود ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.