آبله مرغان،انفلوآنزا،سیاه سرفه (علائم و نشانه بیماری،پیشگیری و درمان)

آبله مرغان
عامل بيماري آبله مرغان: ويروس واريسلا زوستر Raricell zoster
واگيري : سرايت از طريق هواي آلوده يا تماس به طور مستقيم مي باشد بيشترين احتمال واگيري آن را چند روز قبل از بروز دانه ها تا خشك شدن تاولهاست

آبله‌ مرغان‌
دوره كمون : 2- 3 هفته
علائم بيماري آبله مرغان: باتب شديد شروع مي شود سپس دانه ها ظاهر مي وند كه ابتدا جوش است سپس آبدار وتاول مانند شده وخارش پيدا مي كند
درمان : استراحت تاقطع تب استفاده از داروهاي مخصوص براي رفع خارش پوست
عوارض آبله مرغان: در صورت خاراندن دانه ها وپاره شدن تاولها محل آن چركي مي ود ويا اينكه اثر براي مدت طولاني روي پوست با قي مي ماند
واكسينا سيون : واكسن دارد ولي به طور معمول استفاده نمي شود
ايمني : يك بار ابتلا به اين بيماري تا تمام عمر ايمني نسبت به اين بيماري ( آبله مرغان ) مي دهد گاه نمود اين بيماري در نين بالاتر به صورت زناست
دوره بيماري آبله مرغان: 10- 14 روز

سياه سرفه

عامل بيماري سياه سرفه: ميكروب بورد وتلا پرتوزليس وبورد وتلا پارا پرتو زليس
واگيري : بوسيله ذرات آلوده كه از سرفه شخص بيمار در هوا پخش مي ود
دوره كمون : 7- 14 روز
علائم بيماري سياه سرفه: ابتدا حالت سرماخوردگ وآبريزي از بيني سپس سرفه هاي شديد ( حدود سه هفته سرفه ها شديد واستفراغ خصوصا در شب سرفه ها شديد مي شود )
درمان سياه سرفه: استفاده از هواي آزاد . استراحت در حالي كه زير سربلند تر باشد براي اينكه نفس كشيدن راحت تر شود استفاده از آنتي بيوتيك ها وداروهاي ضد سرفه
عوارض سياه سرفهسیاه سرفه: برونيت . سينه پهلو
واكسيناسيون : واكن اين بيماري سه نوبت در 5 /1 ماهگي . 3 ماهگي و 5 / 4 ماهگي با دو واكسن ديفتري وكزاز به نام واكسن ثلاث به كودك تزريق مي شود وهمچنين در ياد آورد 15 ماهگي و6 سالگي دارد
ايمني : يك بار ابتلا به سياه سرفه براي مدت طولاني ايمني ايجاد مي كند اما اين ايمني براي تمام عمر نيست در صورتي كه واكسيناسيون به طور كامل ودقيق انجام شود براي تمام عمر ايمني خواهد داد
دوره بيماري : معمولا 6 هفته است كه در سه مرحله خفيف . سرفه هاي شديد ونقاهت خلاصه مي شود.

آنفلوانزا

عامل بيماري آنفلوانزا : ويروسهاي مختلف يا انواع مختلف يك ويروس
واگيري : از راه سرفه يا عطسه از دهان شخص مبتلا خارج مي شود ودر فضا منتشر مي گردد
دوره كمون : بين يك تا سه روز

آنفلوآنزا
علاتم بيماري آنفلوانزا : تب . لرز . درد عظلات وسردرد . سرفه خشك يا التهاب چشمها . گلو درد
درمان آنفلوانزا : استفاده از تب بر. استراحت . در صورت گوش درد يا سينه پهلو بايد از آنتي بيو تيك استفاده كرد
عوارض آنفلوانزا : گوش درد . سينه پهلو
واكسيناسيون : دارد ولي رايج نيست
ايمني : ندارد
دوره بيماري آنفلوانزا :حدود يك هفته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.