آب و آزمایشگاه

اغلب ما کیفیت آب را در زندگی روزمره و در کار خود بدیهی می دانیم.اما خیلی از ما اهمیت آب مصرفی در آزمایشگاه و درجات خلوص آن نسبت به نیاز خود را در نظر نگرفته و بدون توجه به نیاز خود اقدام به تهیه آب       می کنیم.

عدم توجه به کیفیت آب در آزمایشگاه می تواند به نتایج آزمایشگاهی‏‏, معرف ها یا تجهیزات آسیب رساند و در نتیجه در روند معالجه و تشخیص بیماری تاثیر گذاشته و آزمایشگاه را دچار اشکال خواهد کرد و هزینه های جاری را نیز افزایش خواهد داد.

با توجه به موارد اشاره شده الزام آشنایی متخصصین و شاغلین آزمایشگاهی به این ماده مصرفی پرکاربرد بیش از پیش نمایان می شود.

در سلسله مقالاتی که در حال حاضر اولین قسمت آن را مطالعه می فرمایید سعی خواهد شد تا اطلاعات جامعی جهت آشنایی هر چه بیشتر با آب و مواد مرتبط به آن ارائه گردد.

چگونه آلاینده ها را در آب اندازه گیری کنیم ؟ (آشنایی با مفاهیم مهم)

مقاومت الکتریکی:  زمانیکه نوبت به خلوص آب می رسد می بایست با این  مفهوم اندازه گیری کیفیت آب آشنا بود.مقاومت تمایل آب بدون یون برای مقاومت در برابر رسانش الکتریسیته است.واحد اندازه گیری آن مگا اهم MΩ/cm  بوده و با دما تغییر می کند.بیشترین مقاومت تعریف شده برای آب خالص و بدون یون  ۱۸٫۲MΩ/cm  در (c˚۲۵ ) است که هرچه محتوای یون بیشتر باشد مقاومت کمتر شده و هرچه میزان یون ها کمتر باشد مقاومت آب بیشتر می شود.در سیستم های آب بسیار خالص مقاومت توسط سیستم های آنلاین اندازه گیری می شود.

هدایت الکتریکی:  یکی از پارامترهای اندازه گیری می باشد که رسانایی آب براساس میزان یون های موجود در آن را نمایش میدهد. واحد اندازه گیری آن میکروزیمنس بر سانتی مترs/cmµ می باشد.عدد نمایش داده شده توسط دستگاه هدایت سنج عکس مقاومت عمل می کند بدین صورت که هرچه میزان یون در آب بیشتر باشد رسانایی آب بیشتر شده و هرچه میزان یون کمتر باشد عدد هدایت الکتریکی کمتر خواهد شد.جهت بالا بردن دقت اندازه گیری بهتر است در سیستم های خالص سازی از دستگاههای آنلاین استفاده گردد.هدایت الکتریکی نیز بر اساس دما متغییر است و اعداد ارائه شده بر اساس استاندارد دمای محیط (۲۵˚c ) می باشد.

حداکثر خلوص آب ۰٫۰۵۵µs/cm   در دمای ۲۵˚c می باشد.

(فرمول تبدیل هدایت الکتریکی به مقاوت به شرح ذیل می باشد:

R(Resistivity)=1/EC

به عنوان مثال آبی که هدایت الکتریکی آن ۰٫۱µs/cm  است مقاومت آن ۱۰MΩ–cm می باشد)

باید توجه داشته باشیم که سنجش آلودگی یونی به تنهایی نشان دهند آب خالص نیست.تعدادی از آلاینده ها نیز می بایست در نظر گرفته شوند مانند آلودگی های میکروبی و ارگانیک.

کل کربن آلی : (Total Organic Carbon=TOC)

TOC جهت اندازه گیری آلاینده های ارگانیکی است که در آب یافت می شود.واحد اندازه گیری آن ppm  یا ppb  می باشد.

میزان  TOC اگرهمراه با EC (هدایت الکتریکی ) و پارامترهای میکروبی اندازه گیری شود یک شاخص کیفی فوق العاده محسوب می شود.

TOC آب بسیار خالص (Ultra pure water ) که از ستون های مخصوص عبور کرده اند می تواند در رنج            ۱-۵ ppb  باشد که چنین رنج پایینی از TOC  می تواند برای برخی تجهیزات مانند HPLC بسیار مهم باشد.کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC ) یک کروماتوگرافی است که جهت جداسازی مخلوطی از ترکیبات بکار می رود.در مواردی که نیاز به TOC  با رنج کمتر از ۵۰ ppb   است توصیه می شود از تجهیزات آنلاین استفاده شود.

با تصفیه بیشتر آب آشامیدنی برای رسیدن به خلوص بیشتر جهت مصارف علمی و آزمایشگاهی متعاقبا مواد ضد عفونی کننده آب مانند کلر حذف می شوند و سیستم های تولید و توزیع آب مستعد رشد بیوفیلم ها و تشکیل کلونی های میکروبی می شوند.در صورتی که کیفیت کنترل نشود می تواند به سرعت آلوده به انواع باکتری های گرم منفی ,قارچ ها ,جلبک ها , آندوتکسین ها و … شده و کیفیت آب را کاهش داده و بازدهی عملکرد فیلتراسیون را نیز کاهش می دهد.

متدهای شمارش پلیت و آزمون اندوتوکسین از شاخص های کنترل آلودگی میکروبی آب بوده و با توجه به طبقه بندی کیفیت  و نیاز مصرف استانداردهای لازم برای آن ارائه شده است که جداول آن متعاقبا ارائه می گردد.

کنترل آلاینده های میکروبی ,ارگانیک و یونی از اندازه گیری هدایت الکتریکی / مقاومت ,TOC  و میکروبی /اندوتوکسین اطمینان قابل توجهی از کیفیت آب فراهم می کند و در شرایط خاص ممکن است جزئیات بیشتری مد نظر باشد که نیازمند آنالیزهای دقیق تری می باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.