آزمايش انگل شناسي با روش فرمول دترجنت

آزمايش انگل شناسي با روش فرمول دترجنت

  • دستكش ها را بپوشيد .
  • نمونه ها را مرتب نماييد.
  • به تعداد نمونه ها لوله ي موشكي را شماره و داخل رک بگذاريد .
  • در انتها استوانه اي لوله ها به ميزان 2CC از محلول آماده فرمول دترجنت اضافه نمائيد.
  • توسط آبسلانگ مقداري از مدفوع را برداشته و در لوله مربوط حل نمائيد.
  • قسمت موشكي لوله ها را محكم ببنديد .
  • آن ها را از قسمت موشكي داخل سانتريفيوژ قرار دهيد .
  • نمونه را در دور 1000 به مدت 1 دقيقه سانتريفيوژ نمائيد .
  • لوله ها را برداريد و در پيچ موشكي را باز نمائيد .

10- محلول روئي را خالي نمائيد .

11- از رسوب باقي ماند ه لام تهيه نمائيد .

12- با عدسي 10 به دنبال تخم انگل ها حداقل 3/2 لام را بررسي نمائيد .

13- لازم به ذكر محلول فرمول دتر جنت را به نسبت مساوي از فرمابين 2% ودترجنت 2% تهيه نمائيد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *