آزمايش انگل شناسي مدفوع لام مستقيم

: آزمايش انگل شناسي مدفوع لام مستقيم :

وسايل لازم : دستكش-لام –لامل سرم فيزيولوژي – اسبلانگ يا چوبك – ميكروسكوپ نوري – نوار PH متر

روش انجام كار :

1-دستكش را بپوشيد .

2 –نمونه بيماران را رديف نموده و براساس نوبت 3/2/1 شماره گذاري نماييد .

3- اسامي بيماران را به همراه شماره پذيرش در دفتر مربوط ثبت نمايد ودر جلوي هر نمونه قوام ورنگ آن را گزارش نماييد

خوني BLOODY=       زرد= YELLW           قهوه اي= BROWN

  • لامها را رديف كرد و به ترتيب شماره گذاري نماييد .
  • دو طرف هر لام 1 قطره سرم فيزيولوژي قرار دهيد .
  • با آبسلانگ مقداري از نمونه را برداريد ودر قطره سرم فيزيولوژي حل نماييد
  • روي نمونه ها را با لام 20×20 بپوشانيد
  • نمونه ها را باعدسي 10 جهت تخم كرمها وعدسي 40جهت تك ياخته ها بررسي نماييد (حداقل 10شان با هر عدسي )
  • موارد مشكوك را ميبايست توسط لوگول يا متيلن بلولام مجدد تهيه نمايد خصوصا آميبهاي روده اي .

10- موارد R.B.C وW.B.C را در صورت مشاهده شمارش و ثبت نماييد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.