آزمایشات سریع HIV

اخیراً انجام آزمایشات تشخیص سریع HIV گسترش یافته است. این آزمایشات سریع را می‌توان در بخش EIA آزمایشگاه و نیز در جاهایی از قبیل مطب پزشکان، کلینیک‌های درمانی بیماری‌های منتقله جنسی (STD) و غیره استفاده نمود.

استفاده از این تست‌ها بهتر از منتظر ماندن برای کسب نتایج ارسالی آزمایشگاه مرجع است که روزها طول می‌کشد در حالي كه نتایج آزمایشات غربالگری حداکثر در 30 دقیقه بدست می‌آید. همچنين تست‌های سریع را می‌توان برای تشخیص عفونت HIV در زنان در زایشگاه که امکان آزمایش HIV برای نوزاد وجود ندارد و افـــــراد مورد اصابت سوزن (Needle stick) آلوده به مایعات بیمار استفاده كرد. آزمایش سریع اگر توسط افراد باتجربه بدقت انجام شود بدرستی یک تست EIA می‌باشد، اما در اینجا نیز مانند تست غربالگری EIA تمام نتایج مثبت باید با روش وسترن بلات تأئید شوند. در حال حاضر نمونه‌های مورد استفاده در تست‌های سریع مصوب توسط FDA، خون کامل، مایع دهانی و پلاسما می‌باشند