آزمایش اتوهمولیز

ازمایش اتوهمولیز

گلبولهای قرمز در شرایط انكوباسیون °37 به مدت 48 ساعت تغییر شكل می دهند و نمای اسفروسیتیك به خود می گیرند. این تغییرات در حضور گلوكز خفیف تر می باشند و درصد گلبولهای قرمز لیز شده كم تر است .در این روش خون استریل بدون فیبرین را استفاده می‏كنند و میزان همولیز را بر حسب درصد بیان می كنند. از این روش برای تشخیص موارد خاص از اسفروسیتوز ارثی كه آزمون شكنندگی اسموزی طبیعی دارند استفاده می شود.
در اسفروسیتوز ارثی پروتئین های اسكلتی غشاء گلبول قرمز مشكل دارند. كاهش اسپكترین، كمبود آنكیرین كم بود باند 3 و پروتئین ¼ مشاهده می گردد.
مورفولوژی اسفروسیت نه تنها در اسفروسیتوز ارثی بلكه در بیماری های مختلف كه مهمترین آنها موارد زیر است مشاهده می گردد.

كم خونی همولیتیك اتوایمیون .
ناسازگاری ABO بین مادر و نوزاد (مشاهده اسفروسیت ها در خون محیطی نوزاد)
واكنش تأخیری انتقال خون
سوختگی
اسفروسیت

مواد لازم:
خون دفیبرینه با استفاده از ضد انعقاد هپارین
محلول گلوکز با غلظت 100 گرم بر لیتر

مراحل کار

9 حجم خون را با 1 حجم هپارین مخلوط میکنیم
ما به دو لوله ازمایش نیاز داریم
لوله اول تست
لوله دوم کنترل

برای لوله کنترل:
2 سی سی خون دفیبرینه نرمال(از یک فرد سالم) بریزید و سپس 100 لاندا محلول گلوکز را اضافه میکنیم.

برای لوله تست:
دقیقا مانند لوله کنترل عمل میکنیم با این تفاوت که از خون دفیبرینه بیمار استفاده میکنیم.

هر دو لوله را درون بن ماری  37 درجه قرار میدهیم.
24 ساعت که گذشت لوله ها را درون بن ماری به ارامی تکان میدهیم.24 ساعت دیگر هم که گذشت هردولوله را سانتریفوژ میکنیم…

حال مایع رویی را در طول 540 فتومتر قرائت میکنیم.
بلانک برای صفر کردن فتومتر:سرم بیمار قبل از انکوباسیون در 37 درجه

مقادیر نرمال
⭕️در حضور گلوکز:0— 0.9 درصد
⭕️بدون حضور گلوکز:0.2 تا 2 درصد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *