آزمایش اتو آنتی‌بادی آکواپورین-4

      برای تایید و نظارت و پیگیری اتو آنتی‌بادی‌ها در بیماران مبتلا به التهاب اعصاب نخاع شوکی بصری (Neuromyelitis Optica)

Or NMO  (Aquaporin-4 Autoantibody Testing

 • پیشینه بیماری
 • ایمونوگلوبولین IgG ویژه NMO، پروتئین کانال آبی آکواپورین-4 (AQP-4) را شناسایی     می‌کند. هر دو نامگذاری NMO-IgG و AQP-4 برای اشاره به اتو آنتی‌بادی‌هایی به کار می‌روند که در تشخیص افتراقی NMO از دیگر بیماری‌های التهاب طناب نخاعی عرضی (transversemyelitis diseases) اهمیت دارند.
 • مروری بر بیماری
 • طیف ناهنجاری‌های التهاب طناب نخاعی عرضی (TM) شامل NMO، اسکلروزیس چندگانه (MS)، ضایعات گسترده طولی نخاعی، التهاب طناب نخاعی عرضی (LESCL/LETM)، MS نخاعی بینایی (OSMS)، آنسفالومیلیت منتشر (ADEM)، TM کامل حاد (ACTM)، و TM جزئی حاد (APTM) می‌شوند.
 • این ناهنجاری‌ها، توسط دوره بالینی (تک‌فازی یا عود)، وجود یا گسترش ضایعاتی که در MRI مغز یا نخاع مشاهده می‌شوند، همراه با التهاب عصب بینایی یا نوریت بینایی، و وجود اتو آنتی‌بادیهای آکواپورین-4 متمایز می‌شوند.
 • تمایز قطعی میان این بیماری‌ها مشکل است، زیرا همگی با علایم مشابه درد، کاهش میدان دید، ضعف عضلانی و نقص عملکرد روده‌ها و مثانه همراه هستند.
 • NMO را معمولا با MS اشتباه می‌گیرند، با این حال، تمایز میان این دو بیماری بسیار حائز اهمیت است زیرا بیماران NMO پیش‌آگهی بدتری داشته و درمان‌های توصیه شده برای این ناهنجاری‌ها متفاوت است. درمان NMO معمولا شامل درمان‌های سرکوب‌گر سیستم ایمنی یا پلاسمافرز می‌شود در حالی که درمان بیماران MS شامل درمان‌های تعدیل سیستم ایمنی (immune modulation therapy)، با استفاده از کورتیکواستروئیدهایی است که تنها در طول دوره وخیم شدن التهاب، تجویز می‌شوند.
 • معیارهای مورد نیاز برای تشخیص NMO شامل نوریت بینایی و میلیت حاد و همچنین معیارهای پشتیبانی کننده مهم مانند MRI منفی مغز و ضایعات گسترده طولی نخاعی که در طول 3 یا تعداد بیشتری از بخش‌های ستون فقرات گسترده شده است با حضور لوکوسیتوز در CSF (50WBC/mm یا بیشتر)، می‌شود.
 • مطالعه درباره شیوع بیماری
 • در ارتباط با ضریب نفوذ و شیوع NMO، اطلاعات کافی در دسترس نیست.
 • شیوع ATM حدود 1 تا 4 در میان 100 هزار نفر گزارش شده است؛ که کمتر از 1% آن با تشخیص NMO معرفی می‌شوند.
 • اثرات NMO مونوفازیک در هر 2 جنس مشابه است با این حال نسبت زن به مرد برای عود NMO ، 5 به 1 گزارش شده است.
 • موارد درخواست آزمایش
 • تایید تشخیص التهاب اعصاب نخاعی شوکی بصری NMO
 • ارزیابی و پیش آگهی پیشرفت بیماری
 • تفسیر آزمایش
 • وجود آنتی‌بادیهای آکواپورین-4 باید در ارتباط با معیارهای تشخیصی پیشنهادی برای NMO مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه مثبت آنتی‌بادی آکواپورین-4 نباید به عنوان تنها معیار تشخیصی NMO در نظر گرفته شود.
 • محدودیت های تست
 • حساسیت 71% و ویژگی 98% برای شناسایی آنتی‌بادی آکواپورین-4 توسط تست الایزا گزارش شده است.
 • حساسیت و ویژگی برای تشخیص NMO-IgG به وسیله تکنیک IFA یا فلئورسانس غیرمستقیم، به ترتیب 73% و 91% گزارش شده است.
 • تطابق نسبتا ضعیف 62% در میان روشهای تشخیصی الایزا و IFA برای بیماران مبتلا به NMO مشاهده شده است.
 • رفرانس ها

 

 1. Wingerchuk DM. Neuromyelitis optica. Int MS J 2006;13:42–50.
 2. Wingerchuk DM, et al. The clinical course of neuromyelitis optica (Devic’s syndrome). Neurology 1999;53:1107–14.
 3. Pandit L. Transverse myelitis spectrum disorders. Neurol India 2009;57:126–33.
 4. Jacob A, et al. Neuromyelitis optica: changing concepts. J Neuroimmunol 2007;187:126–38.
 5. Hayakawa S, et al. Neuromyelitis optica and anti-aquaporin-4 antibodies measured by an enzyme linked immunosorbant assay. J Neuroimmunol 2008;196:181–7.
 6. Lennon VA, et al. A serum autoantibody marker of neuromyelitis optica: distinction from multiple sclerosis. Lancet 2004;64:2106–12.