آزمایش اجسام هاینز

آزمایش اجسام هاینز

این تست برای تعیین رسوب Hb  ناپایدار بویژه در کمبود انزیم G6PD مورد استفاده قرار میگیرد.

مراحل کار
ابتدا از مریض خون میگیریم
خون را با ضد انعقاد EDTA مخلوط میکنیم.
یک لوله ازمایش تهیه می کنیم.
مقدار 100 لاندا خون را با 400 لاندا متیل ویوله ترکیب میکنیم.
لوله را ده دقیقه در حرارت اتاق قرار میدهیم.
سپس از محتویات لوله گسترش شعله شمعی تهیه میکنیم.
لام را با عدسی 100 روغنی مشاهده میکنیم.

اجسام هاینز بصورت ذراتی ابی با سایز 1 تا 3 میکرومتر است و این ذرات به تعداد 2 یا 3 عدد در هر گلبول قرمز مشاهده میشود.
اجسام هاینز
عواملی كه در تشكيل اجسام هاينز دخالت دارند عبارتند از :

1- كم بود آنزيم G6PD
2- مقاير زياد تركيبات اكسيد كننده قوي كه بر مكانيسم محافظت كننده سلول غلبه مي كند و بدون وجود نقص آنزيمي باعث
تقليب اكسيداتيو هموگلوبين و شكل گيري اجسام هاينز مي گردد.
3- هموگلوبين هاي ناپايدار.
4- كم كاري طحال در موارد وجود هموليز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *