آزمایش اندازه گیری Na2CO3 و NaHCo3 در یک محلول

مقدمه و تئوری:

pH ناحیه ی تغییر رنگ فنیل فتالئین 9.9-8 است. اگر مجموع و را در حضور این شناساگر به کمک یک اسید تتیره ( در اینجا HCL ) تیتر کنیم، با واکنش زیر، فنیل فتالئین بی رنگ می شود.

یک آمفولیت است.

و pH آن از فرمول زیر محاسبه می شود:

pH محلول های آمفولیتی وابسته به غلظت نمیباشد و تنها به حالت اسیدی و بازی آمفولیت بستگی دارد.

شرح و محاسبات آزمایش:

محلول داده شده را در بالن ژوژه طی دو مرحله با آب مقطر به حجم می رسانیم.

متن کامل در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *