آزمایش انگل به روش رسوبی (پارازیت تست)

آزمایش انگل به روش رسوبی (پارازیت تست)
۱- عنوان:روش اجرایی آزمایش تغلیظ مدفوع به روش رسوبی (پارازیت تست ):
روش کلی آزمون بدین صورت است که ابتدا سوسپانسیونی از مدفوع در محلول پارازیت تست درون ظروف پلاستیکی یکبار مصرف  پارازیست تست تهیه میکنیم .بعد از سانتریفوژ ، رسوب باقیمانده را درزیر میکروسکوپ از لحاظ وجود کیست یا تخم انگل  بررسی اجمالی می نماییم .
۲-اقدامات وابسته:مواردی که قبل از انجام این آزمایش باید بدان توجه گردد.
الف- بر چسب صحیح نمونه :که بصورت مفصل در .S.O.P آزمایش کامل ادرار بدان اشاره شد .
ب- مقدار نمونه : باید به اندازه ای باشد که بتوان با آن سوسپانسیون تهیه کرد.( حداقل چند گرم )
۱-۲- نکاتی که در هنگام کار بایدبدان توجه کرد :
الف –آزمایش پارازیت تست حتماً باید زیر هود انجام شود .
ب- در مورد نمونه هایی که خیلی شل و آبکی هستند باید به مقداری برداشت کرد که سوسپانسیون غلیظ تهیه شود.
ج-در مورد نمونه های خیلی سفت نیز بایستی بعد از برداشت به خوبی مخلوط گردد.
د-نظافت و آماده سازی دستگاهها از جمله تمیز کردن سانتریفوژ اینترنشنال و میکروسکوپ نیکون جهت این آزمایش
بصورت   روزانه با محلول دکاسپت و الکل انجام میگیرد.
۳-هدف : این آزمایش برای بررسی و یافتن تخم های انگلی ( تک سلولی و پر سلولی) انجام میگیرد.
۴- کاربرد: از آنجائیکه برآورد سطح بهداشت جامعه و حساسیت آن مخصـــوصاً در گروههایی که با مواد
غذایی وبهداشت جامعه سروکار دارند امر مهمی میباشد و همچنین بــــرخی از انــــگل ها نقش مهاجمی قوی دارند
و همچنین در افرادی که سیستم ایمنی آنها مهار میشود ( ایمونوساپرسیو ) وجــــــود انگل حساس است لازم است
این آزمایش با دقت بالایی انجام گیرد لذا با کمک روش رسوبی که طبــق رفرانس ها بهتــــــرین روش تغلیــــظ
است مدفوع به میزان ۲۰ برابر غلیظ شده و همه تخم هاو کیست ها با دقت بیشتر بررسی میگردد .
۵  – صلاحیت و شایستگی :پرسنل شاغل در این بخش دارای تحـــصیلات دانشگاهی با گرایش های مختلف آزمایشگاهی بوده ضمنـــاً دارای اطلاعات خوبی در زمینه شناخت انگل ها و آمیب های مختلف میباشند و با کمک اطلس های مختلفی که برای آموزش
و تکمیل اطلاعات بخش بصورت جزوه یا نرم افزاری تهیه گردیده است در صورت بروز اشکال در تشخیص بـــــدان
مراجعه مینمایند.
۶- نمونه: نمونه مدفوع باید بطور مستقیم از محــــل دفع آن ( مقعد ) تهیه گردد و نمــــونه هایی که از کاسه توالت یا از
پوشک بچه تهیه میگردد یا نمـــونه هایی که با ادرار  یا هر گونه آلـــــودگی خارجی دیگر مخلوط شده باشد از ارزش
نمونه می کاهد .
۷- تجهیزات و مواد لازم : لام شیشه ای ، لامل ۲۲*۲۲،محلول پــــــارازیت تست
(آماده) ویـــــال پارازیت تست (پلاستیکی و آماده ) ،سانتریفوژ،آبسلانک، Vortex، پیپتور ، لوگل انگل شناسی .
۸ -رعایت نکـــــات ایمنی : از آنجائیـــــکه این آزمایش ، با نمونــــه ای انجام میشود ه احتمالاً عفونی است لازم است با
دستکش یکبار مصرف مناسب کار شود و نکات ایمنی رعایت گردد.رجوع شود به نکات ایمنی گفته شده در S.O.P.  کامل ادرار
۹- مستندات : S. O. P  آزمایش کامل مدفوع – محلول لوگل و محلول پارازیت تست که دارای مشخصات محلول میباشد – ویالهای پارازیت تست – دفتر کنترل ماهیانه محلولها – دفتر انجام آزمایش کامل مدفوع
۱۰- کنترل کیفی : کیفیت محلولها درموقع استفاده یا بصورت هفتگی بررسی میگردد وباید عاری از هرگونه آلودگی باکتریایی
یا قارچی یا عاری از هرگونه آلودگی خارجی باشد. همچنین رنگ محلول تغییر نکرده باشد و رسوب ایجاد نشده باشد.
۱۱-روش اجرایی:
ابتدا ظرف مخصوص پارازیت تست را بـــــرداشته ، دو قسمتی که بهم پیچ می شوند را باز کرده و بخش استـــوانه ای
آنرا داخل جا لـــوله ای قرار میدهیــــم .سپس به مقدار ۵/۳ سی سی از محلول پارازیت تست آماده (فرمالین ۱۰%در
سرم   فیزیولوژی واتیلن  استات )بدان می افزاییم . با آبسلانگ مقداری مدفوع ( حدود یک گرم به اندازه یک نخود)
برداشته وارد محلول کرده ودر قسمت را محکم میبندیم بطوریکه مایع و هوا از آن خارج نگردد
سپس پـــــارازیت تست را به مدت ۳۰ ثانیه به خوبی ورتکس کرده سپس طوریکه قسمت مخروطی رو به بالا باشد در
جا لولـــــه ای قرار میدهیم .مرحله بعد پارازیت تست را وارونه کرده طوریکه قسمت استوانه ای (صافی دار) رو به بالا
باشد آنرا بــــــا دور۱۰۰۰ به مدت یک دقیقه سانتریفــوژ میکنیم . بعد از سانتریفوژ پیچ پارازیـــــت تست را به‌آرامی
باز کرده و قسمت استوانه ای را دور ریخته و مایع باقیمانـــده در قسمت مخروطی را برداشته ، قسمت رویی آنرا کمی دور میریزیم و باقیمانده را مخلوط کرده ، یک قطره از سدیمان مخروط شده را روی لام قرار داده و زیر میکروسکوپ با عدسی ۱۰* و ۴۰*از نظر تخم انگل و کیست بررسی میکروسکوپی مینماییم ( روش بررسی Scanning  یعنی روش توضیح داده شده در .S.O.P‌آزمایش کار ادرار است ) البته میتوانیم درکنار رسوب  قطره ای لوگل بگذاریم تا تخم ها بهتر رنگ شوند .
قابل توجه اینکه آزمایش پارازیت تست جهت بررسی تخم کیست انگل ها بکار میرود و جهت آزمایش کامل مدفوع و گزارش همه موارد میکروسکوپی آن بطور همزمان باید سوسپانسیون نمونه مدفوع در سرم فیزیولوژی هم تهیه گردد.
۱۲- محدودیتها و عوامل مداخله گر:
۱-۱۲- برداشت نمونه به اندازه کافی و از قسمتهای مناسب مدفوع ( قسمتهای حاوی موکوس، خون ، چرک و….) انجام پذیرد .
۲-۱۲- درمورد نمونه های آبکی و اسهالی ونیز نمونه های سفت ، نمونه به اندازه کافی برداشت شود تا سوسپانسیون مناسبی از آن تهیه شود.
۱۳- تفسیر ( علل تکرار ) : رجوع شود به   S. O. P ‌خون مخفی

۱۴- رفرانس :
۱- کتاب انگل شناسی پزشکی و روش های تشخیص در انگل شناسی  مؤلف :لین –س.گارسیا و دیوید .آ.بروکنر
ترجمه : دکتر محمد فلاح -۱۳۷۱- دانشگاه علوم پزشکی همدان –چاپ اول
فصل ۲۶ صفحه ۴۱۰ الی ۴۱۳
۲- برگه راهنمای کیت پارازیت تست کارا طب نور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *